วันที่ 6 ตุลาคม 2561  เด็กหญิงอริศรา  วรรณศิลป์   " นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2560 "

  ได้เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

1539689984909

1539690004917

1539690000491

1539690017599

1539690024909

1539690067468

1539690141569

1539690137957

0
0
0
s2smodern
powered by social2s