กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล

คลิกดูตารางสอบที่นี่ครับ

S 3531188

0
0
0
s2smodern
powered by social2s