foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director1.jpg

นางสุภาวดี  อายุเจริญ

Facebook

ผู้เยี่ยมชม

5270591
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2228
1609
21750
21750
54522
197016
5270591

Forecast Today
2952

3.46%
7.53%
0.35%
0.08%
0.00%
88.57%
Online (15 minutes ago):21
21 guests
no members

Your IP:3.235.191.87

ข่าวประชาสัมพันธ์

      ประกาศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน

    โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ระดับ 3 ดาว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

    โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  ตั้งอยู่เลขที่ 14 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้รับการประกาศจัดตั้งและเปิดดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2479  จนถึงปัจจุบัน ครบรอบ 82 ปี โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าสามััคคีเพื่อการศึกษา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บูรพาจารย์ ผู้อำนวยการ ครู ศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว และระดมทรัพยากรพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการดำเนินการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา   2.  ปรับปรุงอาคาร 1    3.  จัดทำแหล่งเรียนรู้  "เพชรสตรีประเสริฐศิลป์"

     จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาตามกำลังศรัทธา ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ หรือบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาตราด ชื่อบัญชี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เงินบริจาค บัญชีเลขที่ 206-0-42702-9 (หักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ได้ 2 เท่า) อานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งนี้  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโปรดดลบันดาลประทานพร ให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พร้อมทั้งลาภ ยศ สรรเสริญ สมบูรณ์ตลอดกาลนานเทอญ

กำหนดการ

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.                นักเรียนและคุณครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

                                            พร้อมกันที่หอประชุม

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.                แขกและท่านผู้มีเกียรติเดินทางมาถึง คณะครูและนักเรียนทำการต้อนรับ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.                แห่ขบวนพุ่มผ้าป่าการศึกษา

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.                การแสดงบนเวที / ดนตรีไทยบรรเลง

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.                พิธีทำบุญโรงเรียน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                แขกผู้มีเกียรติ ครู และนักเรียน ร่วมกันรับประทานอาหาร และเสร็จพิธี

promtpay

งานทำบญ2

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 

ข่าวการศึกษา