foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director1.jpg

นางสุภาวดี  อายุเจริญ

Facebook

ผู้เยี่ยมชม

7863910
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2215
9619
42190
44842
73074
198385
7863910

Forecast Today
5040

3.28%
6.92%
0.25%
0.06%
0.00%
89.48%
Online (15 minutes ago):128
128 guests
no members

Your IP:3.236.65.63

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใหม่

   ตามประกาศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เรื่อง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ดูแล English Program  ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

อ่านเพิ่มเติม...

   ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ดูแล English Program  ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัคร

อ่านเพิ่มเติม...

   ด้วยโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ดูแล English Program  จำนวน 1 อัตรา คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ตามที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้มีประกาศสำหรับการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ นั้น บัดนี้ได้ผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ และรายละเอียดในการทำสัญญาตามขั้นตอนต่อไป คลิกทีนี่เพื่ออ่านประกาศ

อ่านเพิ่มเติม...

  ด้วยโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มีความประสงค์จะเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (เริ่มต้นสัญญาวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 2,000 คน โดยจัดจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม   มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน  คลิกแถบสีเหลืองด้านล่าง เพื่ออ่านรายละเอียดค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

  ด้วยโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกเยอรมัน จำนวน 1 อัตรา 

อ่านเพิ่มเติม...

   ด้วยโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวการศึกษา

ลิงค์ยอดนิยม

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code สตรีประเสริฐศิลป์

qr facebook ss