foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director1.jpg

นางสุภาวดี  อายุเจริญ

EIT-03 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

EIT03 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ผู้เยี่ยมชม

9690143
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2808
12710
31382
69912
221841
151776
9690143

Forecast Today
9408

2.93%
7.76%
0.21%
0.13%
0.00%
88.97%
Online (15 minutes ago):97
97 guests
no members

Your IP:34.239.148.127

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใหม่

 ประกาศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คลิกอ่านประกาศ

อ่านเพิ่มเติม...

   ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ลงวันที่ 11 เมษายน  2566  เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกภาษาเยอรมันและสาขาวิชาภาษาเกาหลี ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 25 เมษายน  2566 นั้น 

อ่านเพิ่มเติม...

   ด้วยโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกภาษาเยอรมันและสาขาวิชาภาษาเกาหลี จำนวน 2  อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

   ด้วยโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

   ตามประกาศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เรื่อง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ดูแล English Program  ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

อ่านเพิ่มเติม...

   ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ดูแล English Program  ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัคร

อ่านเพิ่มเติม...

  ตามที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้มีประกาศสำหรับการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ นั้น บัดนี้ได้ผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ และรายละเอียดในการทำสัญญาตามขั้นตอนต่อไป คลิกทีนี่เพื่ออ่านประกาศ

อ่านเพิ่มเติม...

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส ไร้มลทิน สตรีประเสริฐศิลป์ใสสะอาด 2566 " และ " งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบ้ติหน้าที่  (No Gift Policy) 

คลิกอ่านประกาศ

Declaration of Intent

142460

 

ข่าวการศึกษา

ลิงค์ยอดนิยม

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code สตรีประเสริฐศิลป์

qr facebook ss