foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director1.jpg

นางสุภาวดี  อายุเจริญ

Facebook

ผู้เยี่ยมชม

5631032
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1440
1522
4770
12946
4770
128247
5631032

Forecast Today
2016

3.35%
7.37%
0.33%
0.08%
0.00%
88.86%
Online (15 minutes ago):16
16 guests
no members

Your IP:35.175.191.36

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใหม่

     วันที่ 19 กรกฏาคม 2564  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  ได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา เสนะวงษ์ ศึกษาจังหวัดตราด เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ

อ่านเพิ่มเติม...

   ประกาศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) (ฉบับที่ 3)

คลิกอ่านประกาศที่นี่ครับ

อ่านเพิ่มเติม...

   ประกาศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) 

คลิกอ่านประกาศที่นี่ครับ

อ่านเพิ่มเติม...

   วันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จัดอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ตาม ว9/2564

อ่านเพิ่มเติม...

   งานส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครสอบภูมิศาสตร์ สอวน. คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

อ่านเพิ่มเติม...

  วันที่ 3 มิ.ย.64 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุภาวดี อายุเจริญ  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านดอนสูง และโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ ในการศึกษาดูงานการจัดทำเอกสารเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

อ่านเพิ่มเติม...

  

  วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์รับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ 

อ่านเพิ่มเติม...

   วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์รับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ 

อ่านเพิ่มเติม...

  ยินดีต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ขอให้นักเรียนใหม่ทุกคนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนนะครับ

รายการที่ต้องเตรียมในการเข้าเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด 

   1. อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการเรียน 

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวการศึกษา

ลงนามถวายพระพร ร.10

ลงนามถวายพระพร