foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director1.jpg

นางสุภาวดี  อายุเจริญ

Facebook

ผู้เยี่ยมชม

9037867
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33
6368
10214
21531
23462
178222
9037867

Forecast Today
INF

3.03%
7.35%
0.22%
0.14%
0.00%
89.26%
Online (15 minutes ago):17
17 guests
no members

Your IP:18.207.240.77

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใหม่

  ตามที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้มีประกาศสำหรับการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ นั้น บัดนี้ได้ผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ และรายละเอียดในการทำสัญญาตามขั้นตอนต่อไป คลิกทีนี่เพื่ออ่านประกาศ

อ่านเพิ่มเติม...

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส ไร้มลทิน สตรีประเสริฐศิลป์ใสสะอาด 2566 " และ " งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบ้ติหน้าที่  (No Gift Policy) 

คลิกอ่านประกาศ

Declaration of Intent

142460

 

  ด้วยโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มีความประสงค์จะเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (เริ่มต้นสัญญาวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 2,000 คน โดยจัดจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม   มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน  คลิกแถบสีเหลืองด้านล่าง เพื่ออ่านรายละเอียดค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

  ด้วยโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกเยอรมัน จำนวน 1 อัตรา 

อ่านเพิ่มเติม...

   ด้วยโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

   ด้วยโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

   ด้วยโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกเยอรมัน จำนวน 1 อัตรา 

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวการศึกษา

ลิงค์ยอดนิยม

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code สตรีประเสริฐศิลป์

qr facebook ss