foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director1.jpg

นางสุภาวดี  อายุเจริญ

Facebook

ผู้เยี่ยมชม

9037951
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
117
6368
10298
21531
23546
178222
9037951

Forecast Today
INF

3.03%
7.35%
0.22%
0.14%
0.00%
89.26%
Online (15 minutes ago):80
80 guests
no members

Your IP:18.207.240.77

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใหม่

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 งานส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ส่งนักเรียนสอบคัดเลือก ค่าย 1 สอวน.ภูมิศาสตร์ ประจำปี 2564 ศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 –14.30 น. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลตราดในการตรวจ ATK ให้แก่คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.20 - 16.00 น. งานสารวัตรนักเรียนในฐานะเครือข่ายคลินิกวัยรุ่น ร่วมกับคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมวิชาการ เรื่อง "การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

อ่านเพิ่มเติม...

   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. นางสุภาวดี อายุเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มอบหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดชุดการแสดงเข้าร่วมแสดง

อ่านเพิ่มเติม...

  วันที่ 9 มกราคม 2565 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมารดานุสรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนทั่วไป ณ โรงเรียนไสวนันทวิทย์

อ่านเพิ่มเติม...

    วันที่ 7 มกราคม 2565 คณะดำเนินงานกิจกรรมตรวจ ATK ของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนกลุ่ม B (ม.2, ม.3 และ ม.5)

อ่านเพิ่มเติม...

   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อร่วมกัน แก้ไขปัญหาผลการเรียนของนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 08.00 - 16.00 น. คณะครูงานส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ นำนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม...

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จัดค่ายวิชาการ “กิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวการศึกษา

ลิงค์ยอดนิยม

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code สตรีประเสริฐศิลป์

qr facebook ss