foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

    ตามที่โรงเรียนฯ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกภาษาเกาหลี  และตำแหน่ง นักการภารโรง ระหว่างวันที่  19 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นั้นได้ครบกำหนดวันรับสมัครแล้ว

และมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกภาษาเกาหลี  และนักการภารโรง  จำนวน 2 คน คลิกเพื่ออ่านรายชื่อที่นี่ครับ

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

ลิงค์ยอดนิยม

QR Code สตรีประเสริฐศิลป์

qr facebook ss