ด้วยโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มีความประสงค์จะเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (เริ่มต้นสัญญาวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 2,000 คน โดยจัดจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม   มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน  คลิกแถบสีเหลืองด้านล่าง เพื่ออ่านรายละเอียดค่ะ

1. ประกาศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
2. หลักปฏิบัติของผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร.

การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร

- ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียด ที่ห้องบริหารทั่วไป  วันที่ 6 - 18 ตุลาคม 2565

- ยื่นซองประมูลราคา วันที่ 19 ตุลาคม 2565

- เปิดซอง วันที่ 20 ตุลาคม 2565

- ประกาศผลการประมูล วันที่ 20 ตุลาคม 2565

- จัดทำสัญญา วันที่ 21 ตุลาคม 2565

เปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25652

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Joomla templates by a4joomla