foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

   ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ดูแล English Program  ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัคร

เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ดูแล English Program ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมถรรนะดังนี้  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

ลิงค์ยอดนิยม

QR Code สตรีประเสริฐศิลป์

qr facebook ss