foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

   ตามประกาศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เรื่อง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ดูแล English Program  ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

และคำสั่งโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ที่ 484/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ดูแล English Program ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบวัดความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และประเมินความสามารถโดยการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565  คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก  ดังนี้ คลิกอ่านประกาศฯ

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

ลิงค์ยอดนิยม

QR Code สตรีประเสริฐศิลป์

qr facebook ss