foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

   ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ลงวันที่ 11 เมษายน  2566  เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกภาษาเยอรมันและสาขาวิชาภาษาเกาหลี ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 25 เมษายน  2566 นั้น 

บัดนี้การดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกภาษาเยอรมันและสาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมถรรนะดังนี้  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

ลิงค์ยอดนิยม

QR Code สตรีประเสริฐศิลป์

qr facebook ss