foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director1.jpg

นางสุภาวดี  อายุเจริญ

EIT-03 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

EIT03 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

    วันที่ 19 พ.ค.2564 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 

20210519 075505

20210519 075533

20210519 083146

20210519 074644

20210519 094545

20210519 095933

20210519 094727

ดูรูปภาพทั้งหมดคลิกที่นี่ครับ

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

QR Code สตรีประเสริฐศิลป์

qr facebook ss