foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director1.jpg

นางสุภาวดี  อายุเจริญ

EIT-03 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

EIT03 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.20 - 16.00 น. งานสารวัตรนักเรียนในฐานะเครือข่ายคลินิกวัยรุ่น ร่วมกับคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมวิชาการ เรื่อง "การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

จำนวน 50 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

273698461 240450464945061 4776872143132135480 n

273711000 240450581611716 871929766279750094 n

273924224 240450554945052 3915241617445021135 n

273822216 240450604945047 1463780700057193634 n

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

QR Code สตรีประเสริฐศิลป์

qr facebook ss