foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 🎉 นายพัชรพล พชระวรางกูร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 (MEP) ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564 จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตราด ชนิดกีฬาเอ็กซ์ตรีม
274248303 244993891157385 2548112357885030752 n
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

ลิงค์ยอดนิยม

QR Code สตรีประเสริฐศิลป์

qr facebook ss