foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

RSS
กิจกรรมปร...
กิจกรรมปร...
อบรมจัดทำ...
รับมอบตัว...
เปิดบ้านว...
EP/MEP/SP...
EP/MEP/SP...
รับสมัครน...
กิจกรรมทำ...
 
 
Powered by Phoca Gallery