foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

  วันที่ 23 พ.ค.2564 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 . . .

โดยได้รับการตรวจเยี่ยมจากนายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และนางสาวบงกช พูลเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  การดำเนินการสอบคัดเลือกนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ดูรูปภาพทั้งหมดคลิกที่นี่ครับ

1

04

07

08

11

20210523 075315

20210523 080106

20210523 080331

20210523 081221

20210523 081418

20210523 081500

20210523 081520

20210523 082426

20210523 084052

20210523 091020

20210523 091153

20210523 091250

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s