foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (ออนไลน์) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564  การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น

นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี่ด้วยครับ 

ขอบคุณเจ้าของภาพครับ

FB IMG 1628342031877

FB IMG 1628332919639

FB IMG 1628332922564

FB IMG 1628332924744

FB IMG 1628335213368

FB IMG 1628348018818 Copy

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2564

 

FB IMG 1628332928367

FB IMG 1628348021905 Copy

FB IMG 1628348010243 Copy

FB IMG 1628337334908

FB IMG 1628343022567 Copy

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s