foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

   วันที่ 2 กันยายน 2564 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ นำโดยฝ่ายบริหาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมด้วยคุณครูที่ปรึกษา ร่วมมอบของช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกกักตัว

และมอบน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้าน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ณ บ้านชายเนิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ฉบับวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s