foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

วันที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้รับเกียรติจากนายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการจ่ายเงิน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครอง/นักเรียน

ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ฉบับวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s