foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 08.00 - 16.00 น. คณะครูงานส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ นำนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปี 2564

วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนตราษตระการคุณ

189267

298574

189269

189268

189275

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s