foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อร่วมกัน แก้ไขปัญหาผลการเรียนของนักเรียน

ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

IMG 25650206 080320

IMG 25650206 074903

IMG 25650206 081317 Copy

IMG 25650206 085352

IMG 25650206 090729

IMG 25650206 091042

IMG 25650206 091226

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s