foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 –14.30 น. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลตราดในการตรวจ ATK ให้แก่คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่จะเข้าทดสอบฯ ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

IMG 25650211 134427

IMG 25650211 134854

IMG 25650211 135404

IMG 25650211 140839

IMG 25650211 135056

IMG 25650211 135133

S 42639383

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s