foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุภาวดี อายุเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องขุนศรีสุวรรณพิศ 1 อาคาร 5 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ โดยกำหนดการรับสมัครคือ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

 

DSC 0242

20220219 125913

20220219 125926

DSC 0223

DSC 0232

DSC 0261

DSC 0264

DSC 0267

  

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s