ค่ายทักษะชีวิตคิดอย่างพอเพียง (วันที่2) ประจำปีการศึกษา 2559

        วันที่ 10 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดค่ายทักษะชีวิตคิดอย่างพอเพียง ปีการศึกษา 2559 เป็นวันที่ 2

โดยจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ ช่วงเช้าจะเป็นการเรียนรู้จากฐานความรู้ 10 (โดยคณะครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ และปราญช์ท้องถิ่ง นำโดยครูบัณฑิต กูลพฤกษี เกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2559 และคณะ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3, 1/4, 1/5 และ 1/6 จำนวน 140 คน  และช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมถอดบทเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกห้องเรียน ซึ่งจะเป็นการสรุปความรู้จากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม เป็น Mind maping และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

IMG 0750

IMG 0800

IMG 0798

IMG 0801

IMG 0805

IMG 0806

IMG 0818

IMG 0694

IMG 0701

IMG 0702

IMG 0714

IMG 0709

IMG 0711

IMG 0712

IMG 0715

IMG 0728

IMG 0742

IMG 0741

 

IMG 0752

IMG 0792

IMG 0686

IMG 0766

IMG 0757

IMG 0788

 

IMG 0759

 

 IMG 0817

IMG 0775

IMG 0773

IMG 0826

IMG 0830

IMG 0834

IMG 0832

IMG 0839

IMG 0841

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s