ขอแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินงบประมาณให้ข้าราชการครูที่ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร มาใช้สำหรับเบิกค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

ส่งที่ส่งมาด้วย 2

0
0
0
s2smodern
powered by social2s