ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
การอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 67
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู และนักเรียนแกนนำ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 67
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2567
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 67
กิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก"
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 67
ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ร่วมบริจาคโลหิต “9 แสนซีซี 90 ปี หอการค้าไทย”
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 67
การรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 67
โรงพยาบาลตราด ออกหน่วยให้บริการลงทะเบียน ยืนยันตัวตน Health ID ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 67
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 67
รับมอบทุนการศึกษาจากอำเภอเมืองตราด ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.เมืองตราด
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 67
การรับการตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 67
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 และเรียนปรับพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 67
การฝึกอบรมครูที่ปรึกษา (ระดับ ม. ปลาย) เพื่อจัดการระบบดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 67
การเข้าร่วมอบรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 618
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 67
นางสุภาวดี อายุเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ พร้อมด้วยครูปิยนุช อรุณรัตนา และครูยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี เข้าร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 618
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 67
การฝึกอบรมครูที่ปรึกษา เพื่อจัดการระบบดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 67
การร่วมพิธีเปิดโครงการ “สุขาดี มีความสุข” Kick - off พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom meeting
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 67
รับมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสเปิดสาขาใหม่
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 67
รับการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อคัดสรรทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 67
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 67
การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 67