ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
เลขที่ 14 ถ.ศรีสุวรรณพิศ   ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 039511209 เบอร์แฟกส์ 0-3953-1986


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
วันเวลา ที่กระทำ : เวลา น.
ชื่อผู้ร้องเรียน :
ไฟล์แนบ :
กรอกรหัส :