ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
การรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
    โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้มีการประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 112 อาคาร 1 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินคือ 
  นางสุภาวดี อายุเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  
  นางสาวกรกนก ดาศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” และ    
  นายธณวิชัย สายสถิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์     
 
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2567,22:32   อ่าน 60 ครั้ง