ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก"
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2567  นางสุภาวดี อายุเจริญ  มอบหมายชมรม To Be Number One โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  ดำเนินการจัดกิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก" เนื่องในวันที่  31  พฤษภาคม ของทุกปี  เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการงดสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า เน้นย้ำเรื่องโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจากนายกฤตภาส วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้


โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2567,10:58   อ่าน 27 ครั้ง