ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
การอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
     นางสุภาวดี  อายุเจริญ   ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มอบหมายกิจกรรมยุวกาชาด   จัดกิจกรรมการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด  ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่  8 - 9 มิถุนายน 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  เพื่อสร้างอาสายุวกาชาดที่มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดในด้านมนุษยธรรม   การดูแลสุขภาพอนามัย การบริการ อาสาสมัคร การส่งเสริมสัมพันธภาพ รู้จักเสียสละ และพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกาชาดได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการอบรม

โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2567,22:23   อ่าน 27 ครั้ง